Prednosti ultrazvučne zaštite

Prednosti ultrazvučne zaštite

Kada danas govorimo o prednostima modernog načina zaštite i borbe protiv štetočina pre svega govorimo o ekološkom aspektu, a potom i o preostala dva aspekta:

  • Efikasnost
  • Ekonomski aspect

I – EKOLOŠKI ASPEKT

Permanente različitih načina zaštite od glodara, insekata i drugih štetočina (delimično)

Konvencionalni način borbe protiv glodara i ostalih štetočina, bilo da se radi o „zamkama“ raznih tipova ili primeni hemijskih preparata, ima sam po sebi jedan jedini cilj – da uništi ciljanu grupaciju. Ali u funkciji preživljavanja, pojačanim i ubrzanim razmnožavanjem glodari će vrlo brzo nadoknaditi „izgubljeno bratsvo“. Osnovna prednost ultra-zvuka je što na mestima gde su uređaji postavljeni „menja životni ambijent“ za neželjene štetočine i stvara za njih neprijatnu sredinu, koja indirektno utiče na prekid redovnog biološkog ciklusa, a direktno na njihovo udaljavanje i traženje prijatnijeg (životnijeg) ambijenta.

Takođe, za razliku od konvencionalnog tretiranja glodara i insekata – trovanjem, primenom ultra-zvuka izbegavaju se neželjene posledice, od kojih ćemo spomenuti samo neke:

  • Nema više mrtvih glodara ili insekata koji i samo vizuelno mogu izazvati neprijatnost i nelagodnost;
  • Nema više mogućnosti da ljudi dođu u kontakt sa otrovnim supstancama direktno ili indirektno (poznato je da otrovani glodari i insekti ne umiru odmah, već nastavljaju da se kreću i da uzimaju hranu, ili prelaze preko životnog prostora ljudi, domaćih ljubimaca);
  • Otrovani miševi vrlo često uginu u najzabačenijim delovima kuće, i dani su potrebni da se njihova tela pronađu, a za to vreme muve, sitni organizmi koji žive u tepisima i našem okruženju, pa čak i domaći ljubimci mogu u kontaktu sa mrtvim glodarima postati prenosnici zaraze i na ljude;
  • Čak i u slučajevima stručnog postavljanja otrovnih mamaca, na nepristupačna mesta po ljude postoji opasnost od sekundarnog trovanja domaćih ili divljih životinja. Takođe, raspadanjem otrovanih glodara, otrovi dospevaju u zemlju, a preko biljaka opet indirektno mogu doći do nas.

Ovo su samo neki od negativnih aspekata konvencionalnog načina tretiranja glodara i ostalih štetočina, a da ne spominjemo i te kako značajne poremećaje u ekološkim ciklusima koje ovaj način tretmana izaziva.

Kontrola glodara i insekata otrovnim hemikalijama trebalo bi da bude poslednja alternativa u borbi protiv neželjenih vrsta, kada ni jedan od poznatih bilo konvencionalnih, bilo savremenih tretmana ne daju rezultate. U prilog tome, svakako govori i Direktiva o biocidima (98/8/EC) koja se primenjuje od 2000. godine u zemljama EU, kojom se na do sada najoštriji način uvode standardi u primeni hemijskih sredstava, između ostalog i u oblasti deratizacije i dezinsekcije. To nam jos više govori da su se do sada, u tu svrhu koristila hemijska sredstva koja nisu prošla ni najosnovniju verifikaciju. Na žalost, mi još uvek nismo članica EU, pa samim tim nismo ni bili obavezni da do 2000. godine usvojim Zakon koji bi bio u skladu sa Direktivama, pa je pitanje do kada i sa kakvim posledicama će u našoj zemlji biti korišćena hemijska sredstva u suzbijanju glodara i insekata, neproverenog kvaliteta.

Takođe moramo spomenuti činjenicu da glodari vrlo često ujedaju ljude. Poznato je da su oni nosioci raznih bolesti koje ujedom mogu preneti na ljude. Veliki broj domaćinstava u Srbiji, posebno seoskih izbegava upotrebu hemijskih sredstava zbog već navedenih mogućih posledica po stoku i ljude, i na taj način se prepušta visokom riziku. Nisu retki slučajevi gde su požari izazvani uništenjem izolacije na strujnim kablovima od strane glodara. Takođe je poznato da svinje jedu glodare pa samim tim izlazu se riziku infekcije. Neobezbeđeni ambari, silosi, magacini sa prehrambenom robom, takođe su izazov za glodare, a samim tim potencijalni izvor zaraze za ljude životinje. UZ uređaji sada otvaraju nove, mnogo komfornije mogućnosti zaštite i kontrole. Bezopasni su po ljude i okolinu, lako se instaliraju na svakom mestu i permanentno štite željeni prostor. Vrlo brzo su vidljivi rezultati, čak samo posle 5-7 dana, odnosno 4-6 nedelja za trajno rasterivanje glodara i ostalih štetočina.

II – EFIKASNOST DEJSTVA

ultra-zvučnih uređaja u odnosu na konvencionalne načine (delimično)

Jasno je da sa konvencionalnim načinom, gde se pojedine grupacije uništavaju, postiže trenutno željeni efekat. Ali isto tako je jasno da je samo pitanje vremena, kada će novi pripadnici te vrste ponovo doći i „popuniti“ upražnjeni prostor. Jasno je da takvim načinom borbe protiv glodara i insekata ne možemo dobiti dugotrajne efekte, a da ne spominjemo trajne efekte. Takođe, treba spomenuti da će biološki odgovor preživelih glodara biti u pojačanom razmnožavanju, a sve u funkciji preživljavanja vrste. Ultra-zvučni uređaji nam omogućuju, da bez promene ravnoteže u okviru vrste, trajno kontrolišemo određene prostore gde su nepoželjni. Tačno je, kako primećuju protivnici ovog načina zaštite, da na taj način ne smanjujemo populaciju određene vrste, ali je isto tako tačno da je i ne povećavamo, jednom rečju, na ovaj način uspostavlja se kontrola staništa određenih vrsta. Ako je nesporna činjenica da mi ne želimo glodare u bolnicama, dečjim vrtićima, onda je sekundarnog značaja činjenica da će se ti isti glodari „preseliti“ na drugo mesto u istom broju. Ako ipak neko želi da ih uništava, pa zar nije bolje da ih uništava van tako osetljivih ustanova, i da na taj način isključi i minimalnu mogućnost od sekundarnog trovanja ili infekcija u tim ustanovama. Isto tako, treba imati u vidu osobinu glodara da sami među sobom vrše kontrolu populacije. Ukoliko je manjak hrane i drugih neophodnih elemenata za život u prostoru u kome su prisutni oni će se sami međusobno uništavati, prirodnim putem.

Postavljanjem ultra-zvučnih uređaja apsolutno ste bezbrižni u pogledu domaćih ljubimaca, ukućana, jer ne postoji nikakva opasnost po njih.

III – EKONOMSKI ASPEKT

upotrebe ultra zvučnih uređaja (delimično)

Ultra-zvučni uređaji imaju vek trajanja od 7-10 godina. Jasno je da se radi o jednokratnoj investiciji. Potrošnja struje ili baterija je tako zanemarljiva da nije vredna spominjanja. Kreće se od 1-3 W/h. Najjeftiniji uređaji iz palete naše ponude su jeftiniji čak i od jedne jedine dezinsekcije ili deratizacije prostora koji pokrivaju. Takođe je činjenica da konvencionalnu metodu zaštite od glodara i insekata morate ponavljati bar dva puta godišnje, nekad i više puta. Npr. za jedan magacin prehrambene robe površine 300 m2 sa našim uređajima možete permanentno zaštititi od glodara i drugih štetočina u najskupljoj varijanti za manje od 2,000 dinara. Deratizacija istog tog prostora koštaće vas sigurno duplo više za godinu dana.

Održavanje naših uređaja je veoma jednostavno. Jednom ga uključite u struju i više o njemu ne vodite računa, osim što je potrebno povremeno prebrisati prašinu. Svi uređaji su snabdeveni LED lampicom koja gori dok je uređaj uključen i pokazuje da je u funkciji. Jos više, sa jednim istim uređajem, zbog velikog raspona frekvencije, možete se osloboditi, pored glodara i dosta drugih neželjenih insekata, kao što su bubašvabe, buve, muve, krpela i sl., zavisno od modela koji se primenjuje.