Univerzitet u Nišu

Zgrada univerziteta u Nišu pre i posle postavljanja zaštite od ptica:

Pre zaštite

Posle zaštite