Dr. Ivana Ribara

Na sledećim slikama je možete videti primer pre i posle postavljanja Mreže za zaštitu od ptica.